Rychnovská noční liga
Kolo Datum Pořadatel Místo Startovka Rozpis Výsledky
1. 18. ledna 2014 Dan Locker MC Jája Není k dispozici Zde Zde
2. 15. února 2014 Tom Locker Láň Není k dispozici Zde Zde
3. 1. března 2014 Dana Úzká 100 Není k dispozici Zde Zde

Letos byly uspořádány pouze tři nočáky ač jich bylo původně nahlášených šest. Ale i přesto jsme rádi, že pro nás někdo to večerní proběhnutí připravil. V tomto roce poprvé navštívily nočáky i děti od Evy (začátečníci). První nočák připravil Dan Locker, opět na vlastnoručně vyrobené mapě tentokrát v areálu mateřské školky Čtyřlístek. Protože byla tato mapa značně malá, byla na ní nakroucena pouze trať M a trať L běžela na mapě Mírová k Bille, poté k FABu a kolem bývalého zverimexu zpět do areálu. Zde si závodníci vyměnili mapu a běžel ještě trať M.Zde jsou k nahlédnutí mapy s tratěmi. Na druhý nočák jsme si museli nějaký čas počkat. Nakonec ho uspořádal Tom Locker na mapě Láň. Protože má Tom rád Lešťovy terény, připravil nám taky něco "specoš". Nejdříve nás poslal kolem židovského hřbitova ke školce Láň, poté na panelové sídliště a teď přišlo to nejlepší, kupa v louce plné bodláčí, závěr byl hezky vymyšlen v areálu kasáren.Tady se můžete podívat na tratě. Třetí nočák pro nás uspořádala trenérka Dana Peremská. Za start zvolila svůj obchod s oblečením v ulici Úzká číslo popisné 100. Dana nás provedla po historickém jádru města Rychnov nad Kněžnou. Běželi jsme ke gymnáziu, poté k městskému úřadu, dále pak ke kostelu sv. Havla a ke Kolowratskému zámku. Trať ukončovala kontrola v úplné tmě.